ЗОШТО МЕБЕЛ-ВИ? Грижа за купувачите – за „Мебел-Ви“ сите купувачи се важни – како актуелните, така и потенцијалните.

Нена !

Цена: 15.900 ден. Салон Виница; 16.900 ден. Други Салони.  ТРАЈНО НАМАЛЕНА ЦЕНА   14.900 ден. (важи до потрошување на количините од залиха) Цената вклучува бесплатна достава во поширокиот регион каде Мебел-Ви има сопствени салони.